FAQs Complain Problems

कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बचौँ र बचाऔँ

Read More

पदाधिकारी

ज्ञानमणी नेपाल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
९८४३११०८७२
प्रकाश रेग्मी
सुचना प्रविधि अधिकृत
९८४४८७२८१३