FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
ज्ञानमणी नेपाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत nepalgyanmani@gmail.com ९८४३११०८७२
तिलक वि.क. अधिकृत सातौँ प्रशासकीय अधिकृत ९८५८०५१३८२
तुलसी प्रसाद उपाध्याय अधिकृत स्तर छैठाैँ योजना tulasipd.upd29@gmail.com ९८५११८१३१५
समशेर बहादुर शाही अधिकृत स्तर छैठाैँ सुचना अधिकारी samshershahi2015@gmail.com ९८५८०५०१९५
प्रकाश रेग्मी सुचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि prakashregmi212@gmail.com ९८४४८७२८१३
शुसिला मिश्र इन्जिनियर प्राविधिक शाखा mishrasushila414@gmail.com 9849733250
साैगात कार्की इन्जिनियर प्राविधिक शाखा saugatkarki44@gmail.com ९८४८०४०२६४
विकाश जंग शाही शिक्षा अधिकृत छैठाै शिक्षा शाखा bikashjungshahi775@gmail.com 9864369664
बिष्णु बहादुर शाही अधिकृत स्तर छैठाैँ स्वास्थ्य शाखा जनस्वास्थ्य निरिक्षक 9858050237
कृष्णा कुमारी न्यौपाने अधिकृत स्तर छैठाैँ कृषि विकाश शाखा neupanekrishna439@gmail.com
विनोद बहादुर थापा लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा thapabinod903@gmail.com 9858069358
कमल प्रसादआचार्य ना.सु समान्य प्रशासन शाखा acharyakamal263@gmail.com 9866177710
जुनु सिंह ना.सु न्यायिक समिति ९८४७४८१३३२
रमेश प्रसाद उपाध्याय कम्प्युटर अपरेटर याेजना शाखा
दिनेश कुमार खड्का एम.आइ‍‍‍.एस अपरेटर पञ्जिकरण शाखा ९८४४८७०७२८
मान बहादुर कार्की स‍ ल‍े पा आर्थिक प्रशासन ९८४८१५६२०३
राजन कुमार विष्ट ना‍ . प्रा. स याेजना (कृषि) कृषि विकास शाखा rajanbista11111@gmail.com ९८६८०७४९८७,९८१९५७८९३६
उपेन्द्र सिंह एम.आइ‍‍‍.एस अपरेटर पञ्जिकरण शाखा singhpapu3@gmail.com ९८४८००११४४
प्रेम प्रसाद पाण्डेय वडा सचिव वडा नं.९ pandeyaprem@gmail.com 9858035071
विष्णु भट्टराइ सव. ओभरसियर वडा नं.८ 9868009158
भरत भट्टराइ वडा सचिव वडा नं.११ 9868386242
गगन बहादुर नेपाली सव. ओभरसियर वडा नं.२ 9863667914
नगेन्द्र थापा स . क. अ सार्वजनिक खरिद तथा सम्पत्ती व्यवस्थापन शाखा nthapa44@gmaiil.com ९८५८०७००९९
यज्ञ बहादुर खड्का वडा सचिव वडा कार्यालय (वडा नं. २) ९८४९८९४६८५
कृष्ण थापा अमिन नक्शा पास उपशाखा xettrirayan010@gmail.com ९८६८९७२१०२
भद्र बहादुर हमाल वडा सचिव वडा कार्यालय (वडा नं. १३) bhadrahamal123@gmail.com ९८४८१५६१३९
भरोषा शाह वडा सचिव वडा कार्यालय (वडा नं. ८) ९८५८०५०४०८
रत्ना गिरी खरिदार नगरकार्यपालिकाको कार्यालय ९८४८११७११९
लोक बहादुर खड्का वडा सचिव वडा कार्यालय (वडा नं. १) ९८६८०११७७
दिपेन्द्र कुमार शाही खरिदार राजश्व उपशाखा shahidipu5241@gmail.com ९८५८०५१६५९
रवीन्द्र रिजाल सव. ओभरसियर प्राविधिक शाखा ९८४८०७४५४०
दिपक प्रसाद आचार्य वडा सचिव वडा कार्यालय (वडा नं.३ ) ९८४८०८८०६८
गणेश बहादुर थापा वडा सचिव वडा कार्यालय (वडा नं. ६) thapaganesh100@gmail.com ९८४८१८००८४
तेज बहादुर महत वडा सचिव वडा कार्यालय (वडा नं. ४) ९८४४८९९८६३
लक्ष्मी प्रसाद लम्साल वडा सचिव वडा कार्यालय (वडा नं. १२) ९८४८०६४३३३
नेम बहादुर शाही वडा सचिव वडा कार्यालय (वडा नं. ८) shahinembahadur123@gmail.com 9868031933
रत्न बहादुर खड्का वडा सचिव वडा कायार्लय (वडा नं. ५) ९८४८०६५६२४