FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचिकृत सम्बन्धमा प्रकाशित सार्वजनिक सूचना

दररेट पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना

भाद्र महिनाकाे आय संकलन विवरण

श्री वडा कार्यालय सबै , स्वीकृत वार्षिक योजना कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता समिति गठन गरी कार्यसंचालन गर्ने गराउने सम्बन्धी सूचना

मेलमिलापकर्ता सूचीकृत गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Pages