FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

ब्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

क्षेति विवरण सम्बन्धमा

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

क्याटलग सपिङ्ग विधिवाट सवारी साधन खरिद सम्बन्धि उत्पादक वा आधिकारीक विक्रेताहरु लाई प्राविधि प्रस्ताव दर्ता आह्वानको सूचना

स्वास्थ्य कर्मचारीहरु सेवा करारमा लिने सम्बन्धी दरखास्त आह्वानको सूचना

Pages