FAQs Complain Problems

दुल्लू नगरपालिका बाट प्राप्त हुने सेवा सुबिधा हरु के के हुन ?

घटना दर्ता , गैरसरकारी स‌‌स्था दर्ता , प्राकृतिक प्रकाेप साहयता लगाएत अन्य सुबिधाहरु प्रदान गरिन्छ ।